Zorg

Volwaardig meedoen aan de maatschappij, onder eigen regie, dat gunt de VVD iedereen. De gemeente moet het vooral aan mensen zelf overlaten hoe ze dat invullen. Als mensen dat niet kunnen, moet de gemeente hen dusdanig ondersteunen dat ze worden gestimuleerd om weer snel zelf de regie te nemen.

Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen daarbij helpen en verdienen daarom onze waardering en steun. De VVD voelt zich ook verantwoordelijk voor mensen bij wie volwaardig meedoen onder eigen regie geen reële optie meer is. De ondersteuning van de gemeente moet dan zoveel mogelijk uitgaan van wat deze mensen nog wel kunnen, omdat dat bijdraagt aan hun gevoel van eigenwaarde. Bij deze kwetsbare groepen is ruimhartigheid op zijn plaats. Werkgevers en overheden hebben afgesproken dat er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De opzet is dat ook gemeenten aan deze mensen een baan aanbieden. De gemeente Haarlemmermeer moet hier proactief naar handelen. Er moet structureel, duurzaam en zinvol werk worden aangeboden. Het moeten geen banen zijn die gecreëerd worden om het creëren van werk.


Meer weten over onze standpunten en ideeën bekijk dan deze link.