Jeugd en onderwijs

Haarlemmermeer moet een aantrekkelijke gemeente blijven om op te groeien. Het goede onderwijsaanbod en het uitgebreide palet aan sport- en vrijetijdsvoorzieningen dragen hieraan bij. De VVD vindt dat de gemeente de voorwaarden moet scheppen om zorgeloos op te kunnen groeien, zonder op de stoel van de ouders te gaan zitten.

De VVD vindt het heel belangrijk dat Haarlemmermeer voor jongeren van alle leeftijden een aantrekkelijke en inspirerende omgeving blijft. Goede voorzieningen en een veelzijdigheid aan evenementen dragen hieraan bij. Bovendien moet het voor kinderen veilig zijn om naar school of de sportvereniging te lopen en te fietsen. Het is goed dat kinderen en ouders mee kunnen praten als het gaat over veranderingen in hun wijk (denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nieuwe speeltoestellen en andere voorzieningen). Verder vindt de VVD dat jongeren de ruimte en vrijheid moeten krijgen om op te groeien. Grenzen zoeken hoort bij opgroeien en daar moeten we verdraagzaam mee omgaan. Overlast gevende jongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Een kind dat ooit problemen heeft gehad of veroorzaakt, is niet automatisch de rest van zijn leven een probleemgeval. Als het probleem is opgelost, moet het kind met een schone lei verder kunnen.

Meer over onze ideeen en standpunt via deze link.