Wonen en groen

Het is prettig en goed wonen Haarlemmermeer, maar er is een groot tekort aan betaalbare koopwoningen. Haarlemmermeer zal tot 2040 circa 20.000 woningen moeten bijbouwen. Bij de bouw van deze woningen zijn duurzaamheid, klimaatadaptie en het behoud van het welzijnsniveau uitgangspunten.

Hoogbouw in sommige delen zal niet bij voorbaat worden afgewezen. Dit om meer ruimte te creĆ«ren voor andere belangrijke functies zoals parkeren, waterberging en meer groen. De VVD wil de markt uitdagen om met initiatieven te komen en daarnaast om ruimte te bieden voor ontwikkelingen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De aanwezigheid van voldoende betaalbare koopwoningen is altijd een kracht geweest van onze gemeente. De VVD legt daarom de nadrukkelijke focus op ontwikkeling van betaalbare koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. De VVD wil dat dit wordt vastgelegd in een nieuwe woonvisie. In deze nieuwe woonvisie moet aandacht worden besteed aan het versnellen van nieuwbouwprojecten, zonder vaste percentages bij nieuwbouwprojecten voor bijvoorbeeld sociale huurwoningen en vrije sector (huur)woningen. Bovendien moet er meer aandacht komen voor de vrije sector (midden) huurwoningen. Er moeten betaalbare koopwoningen worden gebouwd om de lange wachtlijsten in de sociale huursector op te lossen en het scheef wonen te verminderen. De VVD wil dat statushouders niet langer recht op voorrang hebben bij een sociale huurwoning. Gemeentes mogen dat zelf bepalen. In onze gemeente hebben statushouders op dit moment recht op voorrang bij een sociale huurwoning. De VVD wil af van de voorrangspositie van deze specifieke groep. 

Meer weten over wonen en groen kijk dan hier.