MINDER BUREAUCRATIE

De VVD wil welstandsvrij bouwen mogelijk maken en de regeldruk voor burgers en bedrijven met 10% verminderen

De VVD staat voor minder regels. De VVD wil dat er welstandsvrij wordt gebouwd en dat de lasten die burgers en bedrijven hebben van regels met 10% verminderen. De gemeente moet terughoudend zijn met het stellen van regels. Eerst moet de uitvoerbaarheid worden getoetst en alle regels worden binnen 2 jaar na de invoering geƫvalueerd op nut en noodzaak.