RUIMTE VOOR AGRARIÉRS

Voor de VVD verdienen agrariërs bijzondere aandacht. De agrarische sector staat onder druk en moet op zoek naar alternatieven. De VVD staat ze daarbij ter zijde door ruimte te scheppen voor niet-agrarische activiteiten, zoals windmolens of winkels. Ook staat de VVD positief tegenover de mogelijkheid om lokale agrariërs in te zetten voor natuurbeheer en het ontwikkelen en onderhouden van recreatieve voorzieningen