MEER EIGEN WONINGEN

De VVD ziet Haarlemmermeer als een moderne, innovatieve en toonaangevende groeigemeente. De huidige woningbouw blijft achter bij dit beeld. Daarom moet er de komende jaren worden geïnvesteerd in een pakket aan maatregelen voor de woningbouw. De VVD wil dat de gemeente startersleningen blijft verstrekken en dat er afspraken worden gemaakt met woningcorporaties over de bouw van met name koopwoningen. De welstand moet worden afgeschaft en de gemeente moet actief op zoek naar investeerders. Tot slot moet het eigen woningbezit worden uitgebreid door huurwoningen te verkopen aan bewoners die dat willen.