Eigen kracht van mensen

De gemeente gaat de komende jaren meer doen op het gebied van de zorg. De VVD ziet dat als kans om de hulp aan zwakkeren, jong en oud, beter te maken. De VVD is optimistisch over wat gezinnen, jongeren en ouderen in problemen nog wél kunnen en over de mogelijkheden van de gemeente om daarop aan te sluiten. Dit maatwerk zorgt ervoor dat mensen niet onnodig lastig worden gevallen, er geen onnodige hulp wordt gegeven en de zorg goedkoper wordt. De VVD staat ervoor dat degene die echt hulp nodig heeft de hulp ook echt krijgt.