VOORZIENINGEN OP PEIL

Bewoners hebben het naar hun zin in Haarlemmermeer mede vanwege het voorzieningenniveau. Hoofddorp ontwikkelt zich tot een attractief centrum met alle denkbare winkel-, horeca-, uitgaans- en cultuurvoorzieningen. Sportvoorzieningen komen op topniveau, zowel voor de professional als voor de amateur. Onze recreatieparken krijgen een hoog rapportcijfer van gebruikers.

De VVD wil blijven investeren om de voorzieningen op topniveau te krijgen. De ontwikkeling van het stadshart in Hoofddorp wordt doorgezet en Haarlemmermeer moet zich ontwikkelen tot een centrum van top- en breedtesport met nationale allure, tot een “Papendal in the West”.  Tot slot wil de VVD inzetten op meer horeca in en meer multigebruik van recreatiegebieden zodat alle groepen, zoals hardlopers, wandelaars, hondeneigenaren, invaliden en mountainbikers tegelijkertijd kunnen recreëren.