Werk

De VVD is de partij die werk voorop zet. De vrijheid om te ondernemen moet verder worden verruimd door regels en belemmeringen weg te nemen. Winkeliers mogen zelf beslissen of zij op zondag open zijn en ondernemers moeten kunnen rekenen op een “hoe kan ik u helpen?” houding van de gemeente. Schiphol is voor de VVD een belangrijke economische motor.

Werk gaat voor de VVD boven een uitkering. Een uitkering is geen hangmat om in te gaan liggen, maar een trampoline om te springen van het ene werk naar het andere. Uitkeringsgerechtigden moeten dan ook altijd meewerken aan het wegenemen van (taal)barrières om te gaan werken. Wat de VVD betreft staat tegenover een uitkering altijd een bijdrage van de uitkeringsgerechtigde aan de samenleving. Onrechtmatig gebruik van een uitkering wordt streng bestraft.