Henk Werner

Ik sta voor een juiste balans in werken, wonen, recreëren en veiligheid. Speerpunten waarvoor ik me de komende jaren wil inzetten zijn het faciliteren van ondernemers, zorgen dat iedereen betaalbaar kan wonen in de gemeente, het behouden van al het prachtige groen in de omgeving, dat iedereen kan recreëren dicht bij huis en zich veilig voelt met voldoende blauw op straat.

Ik heb de drang iets goeds te doen voor onze inwoners en om het proces van de fusie af te ronden. Een motie van mij, in 2012, waarin ik de gemeenteraad opriep een onderzoek uit te laten voeren naar het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, is de aanzet geweest tot het fusie proces.
 
Nu ik na een jaar alsnog de kans krijgt, zou ik graag nog 3 jaar meewerken om dit hele proces af te ronden zoals overeengekomen en bedoeld. Onze inwoners hebben een lijst met elf kernwaarden opgesteld. Het is van belang dat deze vertegenwoordigd worden in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer in de periode na 2019.
 
Ik wil mij dan ook nog minimaal drie jaar inzetten om de balans tussen, wonen, werken en recreëren in ons gebied op de juiste wijze vorm te geven.
De juiste balans tussen deze drie aspecten is de grondslag waarop het welzijn van onze inwoners is gebaseerd.
Dat mede vorm geven is voor mij ook een belangrijke motivatie.
Economie, bedrijvigheid, ondernemerschap zijn allemaal van wezenlijk belang en daar wil ik mij vanuit liberale gedachte ook volledig voor inzetten. Innovatief ondernemerschap moet sterk gestimuleerd worden om nieuwe, minder traditionele, economische mogelijkheden te ontplooien.
Dit mag echter nooit zover gaan dat de omgeving waarin wij moeten leven onleefbaar wordt en uiteindelijk ten koste zal gaan van een duurzame samenleving.
 
Het is een uitdaging om na een periode van 10 jaar vanuit een kleine gemeenschap, 5.500 inwoners, mee te gaan doen in het groter geheel, 155.000 inwoners. Een andere omvang een andere manier van werken is zeker een uitdaging.
Ik denk met mijn ervaring van 10 jaar een bijdrage te kunnen leveren om de overige gemeenteraadsleden te voorzien van de juiste gebieds- en dossierkennis over het noordelijke deel,  met al zijn specifieke problemen, van hun nieuwe gemeente.