Mark Achterbergh-Copier

Na 24 jaar in Zwanenburg te hebben gewoond, woon ik nu al vele jaren met groot plezier in Halfweg. Het fusietraject tussen de oude gemeentes Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude hebben mij getriggerd om me verder te verdiepen in de lokale politiek. Ik voelde het als een plicht dat er een gedegen afvaardiging zou komen ‘uit het hoge noorden’. En dat is gelukt!

Veiligheid is een onderwerp wat mij als persoon in de kern raakt. In mijn dertien jaar bij de politie in Amsterdam heb ik veel ervaring opgedaan met het thema openbare orde en veiligheid. De politie kan het echter niet alleen. Om tot een goede handhaving te komen, werkt de politie steeds integraler samen met handhaving en andere sociaal-juridische samenwerkingspartners. Het is aan onze gemeente om hierin te faciliteren. Met het beter uitrusten van onze gemeentelijke handhavers in combinatie met verscherpt cameratoezicht op plaatsen waar dat noodzakelijk is, kunnen we zorgen voor een betere pakkans van criminelen en andere overtreders.

Om een veilige gemeente te behouden, is het investeren in de woonomgeving noodzakelijk, waarbij aandacht is voor de uitstraling van de buurt en geboden faciliteiten. Maar veiligheid is ook het faciliteren van goede zorg voor onze inwoners. Daarbij moet je niet kijken naar wat iemand niet meer kan, maar juist kijken naar wat iemand nog wél kan. Sociale voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedere inwoner die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet kan werken. Uitkeringsfraude moet hard aangepakt worden.

 

Als inwoner van Halfweg ben ik al jarenlang actief vrijwilliger bij de Speeltuinvereniging in Zwanenburg, studeer ik aan de Open Universiteit de master strafrecht en ben ik actief als voorzitter van het bestuur van de Amsterdamse Juridische Vereniging. Ik woon samen met mijn man en hond.


In mijn rol als volksvertegenwoordiger vind ik lokale contacten en meningen erg belangrijk. Wilt u contact met mij? Schroom dan niet om mij een bericht te sturen op mark.achterbergh@gmail.com.

 

Hopelijk tot ziens!

 

Mark Achterbergh-Copier LLB