Adam Elzakalai

© Adam Elzakalai

Ik woon al jaren met veel plezier in Haarlemmermeer. Eerst in Zwanenburg en nu in Hoofddorp. Sinds 2010 ben ik actief in de politiek in Haarlemmermeer, eerst als raadslid en vanaf september 2013 als wethouder. En na de laatste verkiezing ben ik weer herbenoemd.

Mijn portefeuilles zijn: Economische zaken, Ruimtelijke ordening, Luchthavenzaken en Sport. Ook Citymarketing & evenementen valt in mijn portefeuille.

De reden waarom ik in de politiek zit is mijn overtuiging dat een samenleving het best gebaat is bij liberale uitgangspunten. Als wethouder kan ik mijzelf direct inzetten om vanuit liberaal perspectief vorm te geven aan de Haarlemmermeerse samenleving. Na de verkiezingen is het collegeprogramma voor de periode 2014-2018 gemaakt waarin de standpunten van de VVD goed naar voren komen. Vanuit dit fundament bouw ik door om Haarlemmermeer verder te brengen als prettige gemeente om te wonen, recreëren en werken.

De gemeente Haarlemmermeer is al jaren de sterkste lokale economie van Nederland. Dit heeft uiteraard te maken met de aanwezigheid van Schiphol, maar zeker ook door het voeren van goed liberaal beleid in de achterliggende jaren. Als wethouder Economische zaken is het mij ernst om deze koppositie te behouden. Het lokale bedrijfsleven speelt een cruciale rol in het behouden van deze goede concurrentiepositie van de gemeente, nationaal én internationaal. Inwoners, ondernemers en bedrijven moeten hiertoe vooral de ruimte krijgen om de kansen die zij zien, te pakken. Alleen zo kunnen we de toekomst tegemoet treden. Daarvoor moet een overheid en zeker een wethouder ontvankelijk zijn. Hierop ben ik dus ook altijd aanspreekbaar.

Wil je een keer met mij van gedachten wisselen, kennismaken of anderszins, schroom niet om mij te contacteren!