Frank Pardaan

Ik vind het belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun bestaan en primair uitgaan van hun eigen kracht. Voor zelfontplooiing is ruimte nodig en vrijheid. Daarom koos ik voor de VVD. Ik woon al 40 jaar in Hoofddorp, ben getrouwd en heb twee dochters. Als secretaris draag ik mijn steentje bij aan de grootste partij van Haarlemmermeer. Mede dankzij de VVD is Haarlemmermeer de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dynamische en welvarende gemeente. Het is van belang dit niveau vast te houden en verder uit te bouwen.