Frank Pardaan

Ik ben advocaat in Hoofddorp. Voor de VVD ben ik lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Waterschappen houden zich bezig met – zoals het woord al zegt- water. Wij zorgen er voor dat de waterstand niet te hoog is, maar ook niet te laag. Dat doen wij met behulp van gemalen. Verder waken wij over uw veiligheid door er voor te zorgen dat de dijken in orde blijven, dat watergangen worden gebaggerd, dat muskusratten worden bestreden. Ook houden wij het water schoon met behulp van zuiveringsinstallaties voor rioolwater.
Door klimaatverandering komen er steeds meer vragen af op het waterschap. De zeespiegel stijgt en dat leidt tot verzilting van de bodem. Tegenwoordig valt de regen steeds vaker in korte hoosbuien, waardoor de ene keer de straten blank staan en de andere keer de landbouw kampt met een watertekort. Door droogte klinken oude veengronden in wat leidt tot bodemdaling. Allemaal problemen die om een oplossing vragen. De taak van het waterschap is  specialistisch, maar voor de liefhebber erg uitdagend.
Het hoogheemraadschap van Rijnland waakt al een kleine duizend jaar over uw waterveiligheid en werd officieel erkend op 11 oktober 1255 door Graaf Willem II. Vandaar dat wij ieder jaar op 11 oktober feest vieren. 
Wilt u ook feesten? U bent van harte welkom! Meer informatie: 
www.rijnland.net.