Erik Boscher

Erik Boscher MA

Geboortedatum 4 juni 1985

Woonachtig in Badhoevedorp

Lid van de VVD sinds 2008

Raadslid vanaf september 2012

Woordvoerderschap jeugd en jongeren

Ik ben opgegroeid in Haarlemmermeer en heb van kinds af aan al een band met de polder. In 2008 ben ik afgestudeerd als archeoloog aan de universiteit Leiden. Thans ben ik werkzaam als projectleider bij een ingenieursbureau voor bodemonderzoek gevestigd in Haarlemmermeer. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het coördineren van diverse onderzoeken naar bodemverontreinigingen. Het werkgebied ligt in het noordelijk deel van de Randstad.

In 2008 ben ik lid geworden van de VVD uit interesse voor de landelijke politiek en het liberale gedachtegoed. Al snel raakte ik juist geïnteresseerd in de lokale politiek en thema’s. Zodoende besloot ik om mij verkiesbaar te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Op 20 september 2012 ben ik voor het eerst benoemd als gemeenteraadslid.

Als raadslid voer ik voor de VVD o.a. het woord met betrekking tot jeugd en jongeren. Ik hoop de komende periode te kunnen laten zien dat juist de VVD een partij is die zich voor de ontwikkeling van jongeren inzet.