Rob Koster

Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. In het dagelijks leven ben ik directeur eigenaar van een aantal bedrijven waar ik als financieel directeur de verantwoordelijkheid heb over het financiële reilen en zeilen van deze bedrijven.

De periode rond Pim Fortuijn was voor reden om lid te worden van de VVD met name omdat ik moeite had met de manier waarop Pim politiek bedreef. Na het bezoeken van een aantal afdelingvergaderingen werd ik gevraagd mij kandidaat te stellen voor een raadstermijn. Ik ben in 2010 gekozen en ik heb deze eerste 4 jaar als zeer leerzaam ervaren en mij als woordvoerder van financiën druk bezig gehouden met de gemeentelijke financiën. Daarnaast heb ik als woordvoerder van economische zaken diverse beleidsnota's namens de VVD in de raad besproken.

Los van de lopende zaken vind ik het belangrijk om, waar mogelijk, initiatieven te nemen met name voor zaken die niet in het verkiezingsprogramma stonden. Voorbeelden daarvan zijn het initiatief voor een glasvezelnetwerk voor de gemeente en de website actie tegen de vliegtax. Deze website actie zijn wij begonnen omdat wij als VVD merkten dat de ondernemers in de gemeente hier echt last van hadden.

De komende 4 jaar staan er wat mij betreft 2 dingen centraal:

1. Bezuinigingen. De bezuinigingsronde vanuit Den Haag zal ook gevolgen gaan krijgen op de de gemeentelijke financiën. Als woordvoerder van financiën zal ik mij inzetten om ervoor te strijden dat deze bezuinigingen niet uitsluitend door middel van belastingverhogingen op de inwoners verhaald zullen gaan worden.

2. Economie centraal. Willen wij uit de economische crisis komen dan moeten wij stappen ondernemen om ondernemers te laten ondernemen en een goed vestigingsklimaat creëren voor starters. Daarmee hoop ik dat wij werkgelegenheid behouden, dan wel extra banen scheppen. Het zullen 4 spannende jaren worden, maar met de inmiddels opgedane ervaring, zie ik de komende 4 jaren met vertrouwen tegemoet.