Jurgen Nobel

Sinds 2014 actief in de politiek. Ik ben geboren en getogen in de Haarlemmermeer en momenteel woonachtig in het centrum van Hoofddorp. In het dagelijks leven ben ik ondernemer en sport ik graag. Als inwoner geniet ik van de dynamiek die de polder te bieden heeft. Haarlemmermeer is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Onze gemeente is traditioneel erg liberaal gezind en dat heeft ons geen windeieren gelegd. In de Haarlemmermeer is een hoog voorzieningenniveau en met de bouw van het Koning Willem Alexandercomplex en het Honkbalstadion wordt ambitie niet onder stoelen of banken geschoven.

De komende periode vind ik het van essentieel belang dat we het gemeentelijke huishoudboekje op orde houden en de lokale economie daar waar mogelijk stimuleren. De lasten voor de inwoners moeten niet verhoogd worden en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers is van essentieel belang. Naast het op orde houden van de financiën wil ik de komende periode grote vraagstukken oppakken zoals de ontwikkeling van Hoofddorp centrum en de omlegging van de A9 in Badhoevedorp. Tot slot heeft ook de decentralisatie van het sociaal domein mijn volle aandacht. Het bieden van kwalitatief goede zorg aan onze inwoners staat hierbij voor de VVD centraal.

Graag ga ik met u in gesprek over één van bovenstaande of andere zaken.