Woordvoerders

Algemene Bestuurlijke zaken                                                                             

Onderwerp                                                                   1e woordvoerder         2e woordvoerder 

Algemene zaken                                                            Jurgen Nobel                  

Regionale samenwerking                                            Jurgen nobel

Openbare orde, veiligheid en Handhaving              Jurgen Nobel                 Erik Boscher

Brandweer                                                                      Henk Kuipers

Wijk- en kerncontacten                                               Beryl van Straten                   

Burgerzaken                                                                  Henk Kuipers

Internationale zaken                                                    Jurgen Nobel                  Henk Kuipers

Communicatie en onderzoek                                      Henk Kuipers                  

Juridische zaken                                                            Henk Kuipers                  

Integriteitsbeleid                                                          Rob Koster                       Marco Jonkhout

                                                                                                                                  
Leven en Welzijn                                                                                                  

Onderwerp                                                              1e woordvoerder         2e woordvoerder

Jeugd                                                                          Erik Boscher                 Marco Jonkhout          

Onderwijsbeleid en gerelateerd                           Beryl van Straten       

Arbeidsmarktbeleid                                             Marco Jonkhout          Rob Koster

Welzijn                                                                        Marco Jonkhout        Erik Boscher

Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning   Erik Boscher              Marco Jonkhout   

Volksgezondheid                                                        Marco Jonkhout       Erik Boscher

Sport                                                                            Jurgen Nobel              Marco Jonkhout

Participatie burgers                                                  Rob Koster                Henk Kuipers

Jeugdparticipatie                                                       Erik Boscher            Marco Jonkhout

Doelgroepenbeleid en emancipatie                       Marco Jonkhout      Henk Kuipers

Maatschappelijk Vastgoed                                      Erik Boscher               Marco Jonkhout

Beheer en onderhoud fysieke leefomgeving       Beryl van Straten       Marco Jonkhout

Cultuurbeleid                                                             Beryl van Straten         Erik Boscher

Sociale zaken                                                              Erik Boscher                  Marco Jonkhout

                                                                                                                                   

Economie en Bedrijvigheid                                                                                 

Onderwerp                                                                   1e woordvoerder         2e woordvoerder

Luchthaven zaken                                                        Pieter Jan de Baat          Jurgen Nobel

Economische zaken                                                     Rob Koster                      

Citymarketing en evenementen                                Jurgen Nobel                   

Duurzame economische ontwikkeling & energie   Rob Koster                  Henk Kuipers

Ontwikkeling en herstructurering                              Rob Koster                  Pieter Jan de Baat

Bedrijventerreinen en kantoren locaties              Rob Koster                    Pieter Jan- de Baat

Duurzaamheidsbeleid                                                Rob Koster                      

Agrarisch beleid                                                           Pieter Jan de Baat           

Kennis en innovatie                                                     Beryl van Straten            Rob Koster

Bedrijfsvoering, organisatie en ICT                           Rob Koster                      Henk Kuipers

FinanciĆ«n en grondzaken                                           Jurgen Nobel                   Rob Koster

Subsidiebeleid                                                              Jurgen Nobel                   Henk Kuipers

Vergunningen                                                               Henk Kuipers                  Jurgen Nobel

Deregulering                                                                 Jurgen Nobel                   

Ondernemerschap                                                      Pieter Jan de Baat           Henk Kuipers

Dienstverlening bedrijven                                         Henk Kuipers                  

Participatie bedrijven                                                 Henk Kuipers                  

Arbeidsmarktbeleid (participatiewet)                   Marco Jonkhout               Erik Boscher

Aanbestedingsbeleid                                                  Henk Kuipers                  

                                                                                                                    


Ruimte, Wonen en Leefomgeving                                                                    

Onderwerp                                                  1e woordvoerder         2e woordvoerder

Ruimtelijke ordening                                 Pieter Jan de Baat           Beryl van Straten

Afvalinzameling                                          Rob Koster                        Marco Jonkhout                                                             

Waterbeheer                                               Pieter Jan de Baat           

Milieu                                                            Beryl van Straten            Marco Jonkhout

Recreatie / groot groen                              Beryl van Straten            Marco Jonkhout

Wonen                                                            Pieter Jan de Baat

Verkeer en vervoer                                      Pieter Jan de Baat           Beryl van Straten